RRI-Pontianak

 最新のRRI情報は、 N1通信さんのHP で!!
Rec.Date Rec.Time
(JST)
Freq. Size Rec.Sts. Comment
03/01/05 22:59 3,976 407    ->01'10":IS->02'45":ID(women)->
03/05/16 23:10 3,976 213    ->ID:RRI pontianak(man)->
03/05/16 23:12 3,976 152    ->ID:LLE Pontianak..(man)->/cut/->RRI Pontianak(man)->/cut/->ID:RRI Pontianak(man)-> */cut/=music
03/05/16 23:12 3,976 240    ->ID:LLE Pontianak(man)->/cut/->RRI Pontianak(man)->NA->ID:RRI Pontianak(man)-> *↑+NA
03/05/16 23:12 3,976 493    ↑ no cut *上記のノーカット版
03/05/16 24:02 3,976 64    ->ID:LLE Pontianak(women)-> *女性のアナウンスです。でも意外に聞きにくいです。
03/09/19 23:04 3,976 207    ->05"(04'15"):LID(man)->50"(05'00"):ID->
03/09/20 00:17 3,976 95    ->30"(17'15"):LID(women)->
          O2
06/09/23 01:51 3,976 1035   End Love Ambon+01'20":LID(man)-> *パリパリノイズが凄いです。ご注意を!!
           

更新日 2013/09/30
名前 show